Το κόμμα Μάνα Γη

Προγραμματικές θέσεις του Κόμματος Μάνα Γη

 

1) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να εκλέγεται από τις Ελληνίδες και τους Έλληνες ψηφοφόρους και όχι να διορίζεται από κομματικούς αρχηγούς, Έτσι η Προσωπικότητά του μειώνεται, όπως και η ανεξαρτησία του.

2) Οι Βουλευτές επικρατείας πρέπει να εκλέγονται με ψήφους και όχι με τη διαδοχική σειρά, που οι αρχηγοί των κομμάτων τους τοποθετούν.

3) Οι 300 βουλευτές, να μειωθούν στους 150. Οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι της βουλής, να μην έχουν πολλά και μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα.

4) Η διάρκεια της βουλευτικής περιόδου να είναι μόνο 3 χρόνια. Οι βουλευτές να αντιπροσωπεύουν όλες τις επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού και να αποφεύγεται η οικογενειοκρατία. Γιατί οι οικογενειοκρατίες, παντού και πάντα, όχι σπάνια, ήταν και είναι, πηγές οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής διαφθοράς.

5) Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πολίτες, πρέπει να αποκτήσουν το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου. Έτσι οι ψηφοφόροι δεν θα ταλαιπωρούνται και η χώρα θα αποταμιεύει εκατομμύρια Ευρώ.

6) Μέγα πρόβλημα, που μαστίζει τη χώρα μας, είναι οι μειώσεις των συντάξεων, τα χαράτσια και η έξοδος σπουδασμένων Ελλήνων, προς όλα τα σημεία του κόσμου. Το ρεύμα εξόδου πρέπει να σταματήσει. Μια σύσκεψη όλων των παραγόντων θα βοηθούσε για την αξιοποίηση αυτών των ανθρώπων.

7) Άλλο πρόβλημα είναι και η μετανάστες, που από διάφορες χώρες έρχονται στην πατρίδα μας. Αυτοί πρέπει να νομιμοποιούνται, να μαθαίνουν την γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμά μας και να παίρνουν την ελληνική υπηκοότητα, εφ’ όσο θέλουν και συγκεντρώνουν τα προσόντα που απαιτούνται

8) Η χώρα μας πρέπει και μπορεί, να ξεπεράσει την κρίση, φτάνει εμείς, οι ίδιοι, με μεγάλο αίσθημα ευθύνης να συμβάλομε στην ανάπτυξη των τόπων μας. Η ελληνική γεωργία, εκεί που το νερό δεν σπανίζει, έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης και απασχόλησης πολλών ανέργων, που θέλουν να καταπιαστούν με το γεωργικό επάγγελμα. Αυτό πρέπει να γίνεται ατομικά, αλλά και συνεταιριστικά’.»Ο ένας για τους πολλούς και οι πολλοί για τον ένα»!

9) Ο τουρισμός, κυρίως ο αγροτουρισμός, έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης..

10) Πολλά πρέπει και μπορούν να ειπωθούν για όλους τους τομείς της οικονομίας, της βιοτεχνίας, της βιομηχανίας, της ναυτιλίας, τον ορυκτό πλούτο, για τις σχέσεις της χώρας μας, μ’ όλες τις χώρες του κόσμου. Δεν μπορούμε όμως εδώ και τώρα να παρουσιάσομε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την παιδία, για την υγεία, για τη απασχόληση, για τις σχέσεις της χώρα μας με τις άλλες χώρες, για την εξάπλωση του ελληνισμού. Βέβαια, από κλάδο σε κλάδο, κι από τόπο σε τόπο υπάρχουν διαφορές. Τα προγράμματα απαιτούν χρόνο, αξιόπιστες πληροφορίες, αληθοφανή στατιστικά στοιχεία και εμπεριστατωμένες μελέτες. Μια άλλη, αξιόπιστη και σοβαρή πηγή πνευματικού και υλικού πλούτου, είναι…

11) Ο πολιτισμός. Γι αυτό το Πολιτιστικό- Πολιτικό Κόμμα Μάνα Γη και ο Κόσμος είναι ένα Χωριό και το Χωριό ο Κόσμος, θέλει να καλύψει ένα κενό και να συμβάλει στην ανάπτυξη και στη λύση των προβλημάτων.

Τα προβλήματα μιάς χώρας, αφορούν, λίγο πολύ, όλη την ανθρωπότητα. Η Μάνα Γη είναι μια Παγκρήτια, Πανελλήνια και Παγκόσμια αναγνωρισμένη πραγματικότητα. Η απήχηση που έχει στον κόσμο, σ’ όλους τους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, είναι εντυπωσιακή.

Μάνα Γη: Ο Κόσμος είναι ένα Χωριό και το Χωριό ο Κόσμος!