Πρόσκληση εκδήλωσης του κόμματος ΜΑΝΑ ΓΗ

 

Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 στις 21:00 στην αίθουσα κινηματογράφου ΑΣΤΟΡΙΑ στην πλατεία ελευθερίας Ηρακλείου.

Ο Πρόεδρος του πολιτιστικού πολιτικού κόμματος ΜΑΝΑ ΓΗ Dr. Ζαχαρίας Γεωργίου Μαθιουδάκης με θέματα: «Τι κάναμε, Τι κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε».¨

Τα θέματα μας δεν αφορούν μονάχα την τρέχουσα επικαιρότητα. Ακολουθεί Ελεύθερη συζήτηση.

Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στις εκδηλώσεις μας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Όποιοι επιθυμούν «αλλαγή» ψηφίζουν και υποστηρίζουν ΜΑΝΑ ΓΗ.

Ο κόσμος είναι ένα χωριό και το χωριό ο κόσμος!

Στις εκλογές θεού θέλοντος θα είμαστε παρόντες!

Μάνα Γη: Ο Κόσμος είναι ένα Χωριό και το Χωριό ο Κόσμος!